Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie RYSA realizuje zadanie publiczne pod tytułem
„Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Tytuł zadania:

„Wspieranie działań mających na celu zapobieganie dysfunkcjom rodzin”.

Adresatami zadania są osoby korzystające z systemu pomocy społecznej znajdujące się w kryzysie,
osoby uzależnione i współuzależnione, jak również przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Zapraszamy do Punktu Specjalistycznego Poradnictwa w siedzibie Stowarzyszenia Rysa
przy ul. Leszczyńskiego 23
w każdy piątek od 11.05.2018 r. do 21.09.2018 r.
w godzinach 16.00-18.00 w pokoju 206

Infolinia: 663 788 698

 

Zajęcia psychoprofilaktyczne dla młodzieży w wieku 12-16 lat,
zainteresowanych prosimy o kontakt.

 

Zadanie finansowane jest przez Województwo Lubelskie działające
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.