Zakres tematyczny warsztatów będzie obejmował m.in.:

• Dostarczenie wiedzy z zakresu identyfikacji zachowań dzieci w poszczególnych okresach ich życia.
• Wychowanie jako proces – typy postaw rodzicielskich i ich wpływ na zachowanie dzieci.
• Określenie trudności w stanowieniu granic i ich przyczyny.
• Sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.
• Komunikacja i aktywne słuchanie dzieci.
• Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej okresu dojrzewania dzieci, dotyczącej między innymi:
nowych potrzeb, sposobów reagowania, rozwoju tożsamości, potrzeby identyfikacji z grupą.

 

Warsztaty odbywać się będą w każdą środę w godzinach od 18.00 do 20.00
oraz w każdy piątek w godzinach od 18.00 do 20.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 sala nr 13.

Cykl warsztatów dla jednej grupy wynosi: 4 spotkania trwające 2 godziny zegarowe.

Więcej informacji w sprawie warsztatów/rekrutacji pod numerem telefonu: 663-788-698.