Stowarzyszeniu Rysa powierzono realizacje działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin oraz Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 rok pod nazwą:

”Realizacja działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

rekomendowanych i opartych na sprawdzonych strategiach profilaktycznych, w tym

połączonych z aktywnością rekreacyjno-sportową.”

Celem głównym realizacji zadania konkursowego jest promowanie zdrowego stylu życia oraz wolnych od uzależnień form aktywnego spędzania czasu wolnego. W efekcie ograniczenie zachowań ryzykownych takich jak, min. na spożywaniu alkoholu.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat oraz ich rodziców do kontaktu:

telefonicznego:

663-788-698

lub za pośrednictwem e-mail :

stowarzyszenierysa@wp.pl