Stowarzyszenie RYSA w czasie pandemii część aktywności musiało zawiesić,

ale mimo tego dalej prowadzi działania na rzecz osób w potrzebie.

więcej informacji