Stowarzyszenie Rysa realizuje zadanie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.

Termin realizacji od 1.03.2019 r. do 31.10.2019 r.

Adresatami zadania są rodzice i dzieci w wieku szkolnym oraz kadra szkół na terenie miasta Lublin
Zapraszamy na warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz konsultacje indywidualne.

ul. Leszczyńskiego 23

Kontakt pod numerem telefonu
663 788 698