Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie RYSA realizuje zadanie publiczne pod tytułem
„Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Tytuł zadania:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywności”

Oferta jest zaadresowana do osób starszych mieszkających na terenie gminy powiatu lubelskiego w Gminie Wólka.
Jeśli coś Cię niepokoi, nie wiesz co zrobić, potrzebujesz anonimowej porady – zapraszamy.

Zapraszamy do Punktu Specjalistycznego Poradnictwa w budynku Urzędu Gminy w Jakubowicach Konińskich
w każdy piątek miesiąca począwszy od 3.08.2018 r. do 30.11.2018 r.
w godzinach 11.30-13.30 na przemiennie 13.30-15.30 w pokoju 23A.

Dziadków, babcie chcących lepiej porozumiewać się z wnuczkami
zapraszamy na warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych.

 

Informacje i porady pod numerem telefonu:

663 788 698

 

Zadanie finansowane jest przez Województwo Lubelskie działające
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.