”Prowadzenie rozszerzonych form terapii poprzez grupy wsparcia, grupy motywacyjne,

zapobieganie nawrotom choroby, grupy pracy nad systemem wartości w trzeźwości”

W ramach oferty prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa, konsultacje
rodzinne zaadresowane do uzależnionych od alkoholu dorosłych mieszkańców Lublina.
Zajęcia odbywają się w każdą środę miesiąca.

Zapraszamy do telefonicznego kontaktu

663-788-698

lub za pośrednictwem e-mail

stowarzyszenierysa@wp.pl

Stowarzyszenie Rysa
St. Leszczyńskiego 23, Lublin