Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie RYSA realizuje zadanie w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 rok, określonego w obszarze:

Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie,
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego i/lub grup terapeutycznych dla ofiar.

Stowarzyszenie Rysa zaprasza:
• osoby korzystające z systemu pomocy społecznej,
• osoby znajdujące się w kryzysie,
• ofiary przemocy oraz osoby współuzależnione, oczekujące
wsparcia o charakterze psychologicznym, prawnym lub terapeutycznym.

 

Poradnictwo indywidualne

Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 pokój 205:

w każdą środę w godzinach 9.00 – 12.00 oraz 15.30 – 18.30 (naprzemiennie)

 

Grupa terapeutyczna dla ofiar przemocy

Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 pokój 13:

w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 18.00
w terminie od 30.04.2018 r. do 2.07.2018 r.

 

Infolinia:

663 188 698

 

 

oferowana pomoc jest bezpłatna