Stowarzyszenie Rysa realizuje na zlecenie Gminy Lublin warsztaty dla młodzieży i rodziców z zakresu
profilaktyki uzależnień w ramach projektu „ Rewitalizacja obszaru ulicy Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie
poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym,
działań i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru”,
współfinansowanego z Funduszu Spójności budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Zakres tematyczny warsztatów będzie obejmował m.in.:

• Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym: narkotyki, dopalacze, alkohol.
• Uzależnienia behawioralne, w tym od Internetu i gier komputerowych.
• Profilaktyka ww. uzależnień.
• Jak rozpoznać uzależnienie?
• Jak sobie radzić z uzależnieniem?

Warsztaty będą przeprowadzone oddzielnie dla młodzieży i rodziców.

Warsztaty dla młodzieży odbywać się będą w każdy piątek w godzinach od 16.00 do 18.00
w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 sala nr 13.

Warsztaty dla rodziców odbywać się będą w każdą środę w godzinach od 18.00 do 20.00 oraz w każdy piątek w godzinach od 18.00 do 20.00
w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 sala nr 13.

Cykl warsztatów dla każdej z grup wynosi: 3 spotkania po 2 godziny zegarowe.

Więcej informacji w sprawie warsztatów/rekrutacji pod numerem telefonu: 663-788-698.