Miejscem realizacji zadania jest siedziba Stowarzyszenia Rysa ul. Leszczyńskiego 23 w Lublinie sala nr 13, 206.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 663 788 698

 

• I Grupa (zajęcia edukacyjne, warsztaty) dla rodziców w Sali nr 13,
w każdy poniedziałek (od 5 marca 2018r. do 26 marca 2018r.) w godzinach 9.00-12.00

• II Grupa (zajęcia edukacyjne, warsztaty) dla rodziców sala 206,
w każdy czwartek ( od 1 marca 2018r. do 22 marca 2018r.) w godzinach 15.00-18.00

• III Grupa (zajęcia edukacyjne, warsztaty) dla rodziców sala nr 13,
w każdy poniedziałek (od 9 kwietnia 2018r. do 30 kwietnia 2018r.) w godzinach 9.00-12.00

• IV Grupa (zajęcia edukacyjne, warsztaty) dla rodziców sala nr 206,
w każdy czwartek (od 5 kwietnia 2018r. do 26 kwietnia 2018r.) w godzinach 15.00-18.00

 

Konsultacje indywidualne dla uczestników zajęć grupowych i chętnych, mieszkających, uczących się na terenie miasta Lublin,
których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się.

• W każdy poniedziałek po zakończeniu zajęć edukacyjnych w grupach tj.
5.03, 12.03, 19.03, 26.03 oraz 9.04, 16.04, 23.04, 30,04. 2018r w godzinach 12.00-13.00, sala nr 13.

• W każdy czwartek po zakończeniu zajęć edukacyjnych w grupach tj.
1.03, 8.03, 15.03, 22.03 oraz 5.04, 12.04, 19.04, 26.04.2018r w godzinach 18,00-19.00 sala nr 206.

 

Ponadto konsultacje indywidulane w każdy piątek 14.00-17.00 od 2 marca 2018r. do 25 maja 2018r. z wyłączeniem 4.05.2018r,
łącznie 36 godzin zegarowych (12 dyżurów) w sali nr 206.

 

Działanie będzie realizowane siedzibie Stowarzyszenia Rysa ul. Leszczyńskiego 23
w pomieszczeniach nr 13, 206.

 

 

 

Realizację powierzonego działania sfinansowano ze środków Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 rok.