„Podejmowanie interwencji profilaktycznej skierowanej do dzieci

i młodzieży zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym”

Celem zadania jest zmniejszanie wpływu czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów narkomanii, kształtowanie umiejętności psychospołecznych ograniczających ryzyko uzależnienia oraz zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym. Poprzez działania mające za cel zwiększenie wiedzy dotyczącej bezpośrednich konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz poszerzających świadomości ryzyka z tym związanego. Oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne mają za zadanie motywowanie do zmiany ryzykownego zachowania oraz zwiększanie osobistych kompetencji u osób zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, podatnych na zachowania ryzykowne.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat oraz ich rodziców do kontaktu:

telefonicznego:

663-788-698

lub za pośrednictwem e-mail:

stowarzyszenierysa@wp.pl

Zajęcia edukacyjne z zakresu umiejętności wychowawczych,
profilaktyki uzależnień, kształtujących u młodzieży umiejętności społeczne.