W ramach programu w Jednostce Specjalistycznego Poradnictwa udzielane
są przez wykwalifikowanych specjalistów bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Zapraszamy do Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa:

• Urząd Gminy Niemce, pokój nr 111,
w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.30

• Urząd Gminy Konopnica w Sali Ślubów,
w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godzinach od 13.30 do 15.00

• Urząd Gminy Wólka, pokój nr 23A,
w każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 13.00 do 14.30

• Jastków, w budynku Starej Plebani tak zwana Organistówka,
w każdy pierwszy i ostatni piętek miesiąca w godzinach od 12.30 do 14.00

• Urząd Gminy Wojciechów w Sali Ślubów,
w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 12.00 do 15.00

• Urząd Gminy Wysokie w sali nr 9,
w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 13.00