Stowarzyszenie Rysa realizuje zadanie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.

Termin realizacji od 1.03.2019 r. do 31.10.2019 r.

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne grupowe i indywidualne dla dzieci i młodzieży
(w wieku 12-16 lat) pod tytułem:

„Czym są moje Rysy – narysuj to”

 

ul. Leszczyńskiego 23

Kontakt pod numerem telefonu:
663 788 698