Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa
Zadanie publiczne zlecone przez Powiat Lubelski

Dyżury specjalistów w jednostce specjalistycznego poradnictwa 2021 rok

Urząd Gminy Wysokie

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 9.00-12.00

Urząd Gminy Konopnica

drugi wtorek miesiąca w godz. 9.00-12.00

Urząd Gminy Jastków

ul. Legionistów 4, Panieńszczyzna

pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 10.00-11.30
oraz ostatni czwartek miesiąca w godzinach 13.30-15.00

Urząd Gminy Niemce

budynek Ośrodka Pomocy Społecznej

ostatni czwartek miesiąca w godzinach 15.30-18.30

Urząd Gminy Wojciechów

drugi czwartek miesiąca w godzinach 8.30-11.30

Urząd Gminy Wólka

była szkoła podstawowa w Rudniku

trzeci czwartek miesiąca w godzinach 9.00-12.00