Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 rok.

Termin realizacji zadania od 1.03.2019 r. do 31.10.2019 r.

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne grupowe i indywidualne dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty tematyczne „Czym są moje Rysy” oraz konsultacje indywidualne.

u. Leszczyńskiego 23

Kontakt pod numerem telefonu
663 788 698