Stowarzyszenie Rysa realizuje zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 rok.

„Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie
szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież”

 

Celem zadania jest prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i innych osób dorosłych
pracujących z dziećmi z zakresu szkód wynikających z picia alkoholu przez młodzież.
Istotą projektu jest wsparcie edukacja psychologiczna i prawna.

Warsztaty dla dorosłych (rodziców, opiekunów)
oraz konsultacje indywidualne.

Kontakt pod numerem telefonu

663 788 698