Stowarzyszeniu Rysa powierzono realizacje działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 rok pod nazwami:

„Prowadzenie działań dla ofiar przemocy.”

W ramach działań przewidziano poradnictwo prawne, terapię grupową z elementami
psychoedukacji, terapię psychologiczną indywidualną krótkoterminową.

Prosimy o kontakt telefoniczny

663-788-698