Stowarzyszenie Rysa realizuje zadanie określone w  Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublina na 2019 rok, pod nazwą:

„ prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie”.

W ramach zadania prowadzona jest terapia indywidualna i grupa terapeutyczna
dla ofiar przemocy w rodzinie oraz indywidualne poradnictwo prawne.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
663 788 698