Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie RYSA realizuje zadanie publiczne
powierzone i współfinansowane ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Adresatami zadania są mieszkańcy gmin Powiatu Lubelskiego.
W ramach programu będą prowadzone bezpłatne zajęcia w trzech grupach zaadresowanych do osób
będących sprawcami przemocy, do ofiar przemocy i współuzależnionych członków rodzin z problemem alkoholowym.

Dla każdej grupy przewidziane jest 20 godzin zajęć w okresie od września 2016r. do grudnia 2016r.
Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani specjaliści.
Spotkania będą odbywały się w siedzibie Urzędu gminy Konopnica oraz Urzędu Gminy Wólka Lubelska.

Grupa dla sprawców przemocy – Urząd Gminy Wólka Lubelska (Sala Konferencyjna) w każdy piątek miesiąca,
począwszy od dnia 30.09.2016 r. w godzinach od 16.00 do 18.00.

Grupa dla ofiar przemocy – Urząd Gminy Konopnica, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej (Sala Ślubów)
w każdy poniedziałek miesiąca, począwszy od dnia 29.09.2016 r. w godzinach od 16.00 do 18.00.

Grupa dla współuzależnionych członków rodzin z problemem alkoholowym –
Urząd Gminy Wólka Lubelska (Sala Konferencyjna) w każdą środę miesiąca,
począwszy od dnia 28.09.2016 r. w godzinach od 12.00 do 14.00.

Prosimy o kierowanie osób do wyżej wymienionych grup.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 693-47-14-37.