Stowarzyszenie Rysa realizuje zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 rok.

„Realizacja programów i działań profilaktycznych na rzecz dzieci
i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka”

 

Adresatami zadania są dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat zamieszkałe,
uczące się na terenie miasta Lublin w obszarach szczególnego ryzyka.

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży pod tytułem
„ Czym są moje rysy? ”

ul. Leszczyńskiego 23 pokój 205, 206, 207

 

Kontakt pod numerem telefonu

663 788 698