W ramach programu będą prowadzone bezpłatne zajęcia w trzech grupach zaadresowanych do osób
będących sprawcami przemocy, do ofiar przemocy i współuzależnionych członków rodzin z problemem alkoholowym.

      I Grupa dla sprawców przemocy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy w sali numer 26  w każdy poniedziałek miesiąca,
począwszy od dnia 18.09.2017 r. w godzinach od 16.00 do 18.00.

II Grupa dla współuzależnionych członków rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy  –
w budynku dawnej Organistówki w Jastkowie, aktualnie świetlica profilaktyczna w każdą środę miesiąca,
począwszy od dnia 6.09.2017 r. w godzinach od 12.00 do 15.00.

Prosimy o kierowanie osób do wyżej wymienionych grup.
Dodatkowe informacje pod numeremi telefonu: 663-78-86-98, 693-47-14-37.