8 maja 2017

archiwum

05.01.2017

Stowarzyszenie Rysa realizuje zadanie publiczne powierzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod tytułem
„Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego jednostki specjalistycznego poradnictwa”.

Termin realizacji zadania publicznego jest realizowany w okresie 1.01.2016r. – 31.12.2018r.
Zainteresowani mogą korzystać z poradnictwa w punktach mających swoją siedzibę na terenie gmin:

Jastków
budynek Urzędu Gminy Jastków, pokój nr 17
w każdy pierwszy i ostatni piątek miesiąca
w godzinach od 12.30 do 14.00

Konopnica
budynek Urzędu Gminy Konopnica, Sala Ślubów
w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca
w godzinach od 13.30 do 15.00

Niemce
budynek Urzędu Gminy Niemce, pokój nr 11
w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca
w godzinach od 14.00 do 15.30

Wólka
budynek Urzędu Gminy Wólka, pokój nr 13
w każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca
w godzinach od 13.00 do 14.30

Porady psychologiczne i prawne są darmowe.

 

01.09.2016

Trwa nabór na zajęcia w grupach zaadresowane dla osób będących w kryzysie,
członków rodzin z problemem alkoholowym, ofiar i sprawców przemocy mieszkańców gmin Powiatu Lubelskiego.

 

20.04.2016

Stowarzyszenie Rysa realizuje zadanie publiczne powierzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
pod tytułem „Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego jednostki specjalistycznego poradnictwa”.

Termin realizacji zadania publicznego jest realizowany w okresie 1.01.2016r. – 31.12.2018r.
Zainteresowani mogą korzystać z poradnictwa w punktach mających swoją siedzibę na terenie gmin:

Jastków: budynek Starej Plebani tzw. „Organistówka”, w każdy pierwszy i ostatni piątek miesiąca (od 12.30 do 14.00)

Konopnica: budynek Urzędu Gminy Konopnica, Sala Ślubów, w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca (od 13.30 do 15.00)

Niemce: budynek Urzędu Gminy Niemce, pokój nr 11, w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca (od 14.00 do 15.30)

Wólka: budynek Urzędu Gminy Wólka, pokój nr 7, w każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca (od 13.00 do 14.30)

Porady psychologiczne i prawne są darmowe.

 

28.12.2015

Aktualnie Stowarzyszenie wspomaga inne projekty potrzebne społecznościom. Bierzemy udział w realizacji przedsięwzięć w ramach „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017”.

http://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/podsumowanie-roku-w-ramach-powiatowego-programu-profilaktycznego.html

http://www.kul.pl/warsztaty-dla-dzieci-ze-stowarzyszenia-quot-rysa-quot-20-06-2015-r,gal_15008.html

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,18312782,10_letnia_polska_dziewczynka_jak_starsza_siostra_dla.html

Stowarzyszenie RYSA prowadzi Punkt Konsultacyjny mieszczący się w Urzędzie Miasta Lublin
przy ulicy S. Leszczyńskiego 23 pokój 208.
Pełnią tam dyżury w każdy piątek w godzinach od 16:00 do 17:00.