8 maja 2017

08.05.2017

Realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014-2020

Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Lubelskie,
działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 693 471 437