8 maja 2017

07.05.2017

…budowanie poczucia własnej wartości, kształcenie umiejętności komunikowania się,
uczenie zachowań asertywnych, kształcenie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Lubelskie,
działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 693 471 437