witamy serdecznie na stronie stowarzyszenia rysa

o nas

Stowarzyszenie Rysa zostało powołane w lutym 2015r. przez osoby mające głęboką potrzebę niesienia pomocy. Inicjatorami byli kuratorzy zawodowi, którzy zaprosili do współpracy osoby reprezentujące różnorodne obszary działalności zawodowej. Kadrę Stowarzyszenia Rysa tworzą profesjonalnie wykształceni, posiadający bogate doświadczenie zawodowe członkowie: pedagodzy, psycholodzy, prawnicy, socjolodzy, politolodzy. Wymienione osoby posiadają wieloletni staż, doświadczenie w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, prawniczej i naukowej. Jesteśmy najlepiej przygotowanym zespołem fachowców, którzy udzielają pomocy nawet w najtrudniejszych sprawach. Osoby działające w Stowarzyszeniu są spełnione zawodowo, dzięki temu mogą i chcą zaangażować się w pomoc
i wykorzystać swoje kwalifikacje oraz umiejętności.

Członkowie Stowarzyszenia zawodowo i społecznie zajmują się udzielaniem fachowej, interdyscyplinarnej pomocy i wsparcia. Ich działania są dedykowane między innymi osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze środowisk dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem osób odbywających kary pozbawienia wolności i opuszczających placówki penitencjarne, jak też pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin.

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez działania takie jak:
– poradnictwo psychologiczne i psychoedukacyjne,
– oddziaływania profilaktyczne,
– doradztwo zawodowe i rozwój kwalifikacji zawodowych,
– działania podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne, oddziaływania wychowawczo – resocjalizacyjne,
– uzupełnianie wykształcenia, kształcenie ustawiczne,
– pomoc socjalna,
– poradnictwo prawne,
– readaptację społeczną,
– realizację programów: resocjalizacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych oraz projektów informatycznych,
– współpraca z Ośrodkami Kuratorskimi działającymi przy Sądach Rejonowych.

infolinia – dyżur specjalisty: 663-78-86-98


NASZ ZARZĄD:

Beata Siedlecka

Prezes Zarządu

Grzegorz Cioć

Wiceprezes

Małgorzata Osińska

Sekretarz

JAK MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC W CZASIE PANDEMII:

nasze projekty

napisz do nas